Vinterrasserne

Historie:

 

Grus og lerudvinding startede i området omkring 1890, og efterhånden som man udtømte områderne lå de blot hen og blev benyttet som lossepladser.

 

I 1960’erne begyndte folk at flytte ud fra storbyen og der opstod så en politisk bevægelse om at omdanne lossepladserne til rekreative formål.

 

Den 1. april 1978 startedes I/S Hedeland af Greve, Høje Tåstrup og Hedehusene kommuner for at gøre områderne til rekreative formål. Kommunerne havde ingen egne ressourcer, så man forhandlede med entreprenørerne om, at de skulle stille de nødvendige ressourcer til rådighed til projekterne.


Hedelands tilblivelse kan desuden ses på følgende link: https://hojetaastrup.dk/historie/hedeland-tilblivelse.html


Hele Hedeland omfatter et areal på 15.000 Ha (15 km²).

 

Vinmarkerne:

 

I/S Hedeland anlagde i 1984 Hedeland vinterrasser som et beskæftigelsesprojekt. Området har et areal på 20.000 m² (2 Ha).

Det gamle grusgravområde blev anlagt med en sydskrånende terrasse, og der blev etableret en sø neden for terrasserne. Søområdet genspejler sollyset op ad skråningerne og forøger derved lysets styrke med op til 40 % som diffus belysning, hvilket har stor betydning for druernes udvikling og modning.

 

På den nederste skråning af vinterrasserne er udført et stenglacis af granitmarksten. Stenglaciet kan betragtes som et varmelager, idet dagens solvarme akkumuleres i stenene. Varmen afgives over en lang periode i de køligere timer, og giver derved en større gennemsnitlig døgntemperatur på vinterrasserne.

 

Vinterrasserne blev oprindeligt beplantet med 1000 stokke, men er senere blevet suppleret med yderligere planter, så der i år 2005 var ca 1000 stokke af typen Marechal Foch og 1000 stokke af typen Leon Millot.

 

Marechal Foch og Leon Millot er begge vinhybrider fremkommet ved krydsning af henholdsvis Pinot Noir og Merlot med det faderlige ophav i den vildtvoksende Nordamerikanske skovdrue Vitis Riparia.

 

Med august 2000-revisionen af EU’s vinregulativ blev det nu lovligt at producere kommerciel vin i Danmark.

 

Indtil da blev vinterrasserne dyrket af I/S Hedeland selv, men er herefter blevet passet af andre og i 2008 etablerede disse officielt Hedeland Vinlaug.

 

Siden 2011 er vinterrasserne yderligere blevet suppleret med ca. 1000 vinstokke af typerne Cabernet Cortis, Solaris, Rondo, Bolero og Früe Burgunder.


I 2019 bliver yderligere planter af typerne Chardonnay og Pinot Noir tilføjet på forsøgsbasis.
www.hedeland-vin-lav.dk, beliggende Roskildevej, 4030 Tune, info@hedeland-vin-lav.dk