Historie


Historie:


I/S Hedeland anlagde i 1984 Hedeland vinterrasser som et beskæftigelsesprojekt. 20.000 m2 af det gamle grusgravområde blev anlagt med en sydskrånende terrasse, og der blev etableret en sø neden for terrasserne.  Søområdet genspejler sollyset op ad skråningerne og forøger derved lysets styrke med op til 40 % som diffus belysning, hvilket har stor betydning for druernes udvikling og modning.


På den nederste skråning af vinterrasserne er udført et stenglacis af granitmarksten. Stenglaciet kan betragtes som et varmelager, idet dagens solvarme akkumuleres i stenene. Varmen afgives over en lang periode, og holder derfor en større gennemsnitlig temperatur på vinterrasserne.


Vinterrasserne blev oprindeligt beplantet med 1000 stokke, men er senere blevet suppleret med yderligere planter, så der i år 2005 var ca 1000 stokke af typen Marechal Foch og 1000 stokke af typen Leon Millot.


Marechal Foch og Leon Millot er begge vinhybrider fremkommet ved krydsning af henholdsvis Pinot Noir og Merlot med det faderlige ophav i den vildtvoksende Nordamerikanske skovdrue Vitis Riparia.


Op til 2008 blev vinterrasserne dyrket af I/S Hedeland selv, men er herefter blevet udlejet til Hedeland Vin Laug.


Siden 2011 er vinterrasserne yderligere blevet suppleret med ca. 1000 vinstokke af typerne Cabernet Cortis, Solaris, Rondo, Bolero og Otega.


Høsten 2018 blev rekordagtig stor med et udbytte på ca. 2050 liter.


www.hedeland-vin-lav.dk, beliggende Roskildevej 50, 4030 Tune, info@hedeland-vin-lav.dk